ReadyPlanet.com
dot dot
dot


  [Help]
dot
เว็บบอร์ด
dot
dot


แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ www.yuwaprasart.com

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ภาพกิจกรรม

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : อบรมสมรรถนะการสอนงาน เพื่อพัฒนาบุคลากร
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 18 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (โยคะ)
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 เมษายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : วันออทิสติกโลก Autism Awarness Day 2014
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : งานกีฬาสี-ปีใหม่ของเจ้าหน้าที่ รพ.
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 25 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : งานวันเด็กแห่งชาติ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 22 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ค่ายสมองใสวัยซน ปี 56
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 45 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มกราคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมศิลปะ ประดิษฐ์
รายละเอียด:

ทีมนอกระบบสาธารณสุข  ได้จัดกิจกรรมศิลปะ ประดิษฐ์ ร่วมกับ ชมรมคนรักเด็กพิเศษ

เมื่่อวันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2555

จำนวนรูป : 20 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 มกราคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : พิธีมอบรางวัล จาก กพร.
รายละเอียด:

 บรรยากาศพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

เมื่อวันพุธ ที่ 9 มกราคา 2556 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ได้รับรางวัลประเภท นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น

หลักสูตรพัฒนาการบำบัดผู้ป่วยออทิสติก อายุไม่เกิน 6 ปี โดยผู้ปกครองเป็นผู้ร่วมบำบัด

จำนวนรูป : 23 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 มกราคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมสร้างสุขปีใหม่
รายละเอียด:

 เพิ่มความหวัง สร้างความสุข ก้าวสู่ปีใหม่ ด้วย "พลังใจ"

โดยโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กับกิจกรรม "พี่น้อง คล้องแขน ใส่บาตร ฟังธรรม"

3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1. ตอบคำถามธรรมะ

2.ต้นไม้แห่งความดี

3. ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท

ณ โรงเรียนพร้านิลวัชระ จ.สมุทรปราการ

วันที่ 3 มกราคม 2556

 

 

จำนวนรูป : 50 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มิถุนายน 2011
ชื่ออัลบั้ม : ค่ายสมองใส วัยซน (6)
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3  [ถัดไป]
"บริการด้วยรักและเมตตา เสริมพลังและคุณค่า ให้ครอบครัว"

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์.
ที่อยู่ :  เลขที่ 61 ซ.เทศบาล 19:  ถ.สุขุมวิท.
จังหวัด :สมุทรปราการ.     รหัสไปรษณีย์ : 10270.
เบอร์โทร :  02-3843381-3    
อีเมล : yuwahos@gmail.com
เว็บไซต์ : www.yuwaprasart.com