ReadyPlanet.com
dot dot
dot


  [Help]
dot
เว็บบอร์ด
dot
dot


แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ www.yuwaprasart.com

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ติดต่อเรา

 

  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

61 ซ.เทศบาล 19 ต.ปากน้ำ

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทร.02-3843381-3 โทรสาร.02-3941845

HOTLINE 1323

 

สายรถเมย์ที่ผ่าน...

365 (ปากน้ำ-บางปะกง), 1141 (ปากน้ำ-ม.ราม 2), 25 (แพรกษา-ท่าช้างวังหลวง), ปอ.102 (ปากน้ำ-สาธุประดิษฐ์),

ปอ.142 (อู่ฟาร์มจระเข้-เคหะธนฯ), ปอ.507 (ปากน้ำ-สายใต้ใหม่), ปอ.508 (อู่ฟาร์มจระเข้-ท่าราชวรดิษฐ์),

ปอ.511 (ปากน้ำ-สายใต้ใหม่ 2), ปอ.536 (อู่ฟาร์มจระเข้-หมอชิตใหม่)

 

ดูภาพขยาย +

 

 "บริการด้วยรักและเมตตา เสริมพลังและคุณค่า ให้ครอบครัว"

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์.
ที่อยู่ :  เลขที่ 61 ซ.เทศบาล 19:  ถ.สุขุมวิท.
จังหวัด :สมุทรปราการ.     รหัสไปรษณีย์ : 10270.
เบอร์โทร :  02-3843381-3    
อีเมล : yuwahos@gmail.com
เว็บไซต์ : www.yuwaprasart.com