ReadyPlanet.com
dot dot
dot


  [Help]
dot
เว็บบอร์ด
dot
dot


แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ www.yuwaprasart.com

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศ ยกเลิกสอบราคาซ่อมแซมและปรับปรุง รั้ว-กำแพงกันดิน จำนวน 1 งาน  [24 ก.ย.57] 
ประกาศ ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ  [24 ก.ย.57] 
ประกาศ ผลการสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ [24 ก.ย.57] 
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ (9-19 ก.ย.57)  [9 ก.ย.57] 
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (9-18 ก.ย.57) [9 ก.ย.57] 
ประกาศ สอบราคางานซ่อมแซมและปรับปรุงรั้ว-กำแพงกันดิน ความยาว 22 เมตร จำนวน 1 งาน (9-18 ก.ย.57) [9 ก.ย.57] 
ประกาศ ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ (25 ส.ค.-4 ก.ย.57) [9 ก.ย.57] 
ประกาศ ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (21 ส.ค.-1 ก.ย.57) [9 ก.ย.57] 
ประกาศ ยกเลิกสอบราคางานซ่อมแซมและปรับปรุงรั้ว-กำแพงกันดิน ความยาว 22 เมตร จำนวน 1 งาน (22 ส.ค.-2 ก.ย.57) [9 ก.ย.57] 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง Website ฐานข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาการและจิตเวชเด็ก จำนวน 11 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ 
ประกาศกรมสุขภาพจิต ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน 
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมและปรับปรุงรั้ว - กำแพงกันดิน ความยาว 22 เมตร จำนวน 1 งาน 
ประกาศผลการสอบครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง
ประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน
ประกาศจ้างพิมพ์มาตรฐานกลุ่มโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557)
ประกาศจ้างรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ (ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557)
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณยาจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีพิเศษ (ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557)
สอบราคาจัดซื้อชุดไมโครโฟนประชุมสำหรับผุ้เข้าร่วมประชุม 50 ตัว (ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2556) 
ประกาศสอบราคาการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ทแบบ Leased Line ผ่านใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) (ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2556)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการยูนิตทำฟัน (ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยูนิตทำฟัน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (เครื่องใช้สำหรับเด็กพิเศษ) (ลงวันที่ 18 มกราคม 2556)
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลงวันที่ (21 มกราคม 2556)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา "สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค" [26 เม.ย.55]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [26 เม.ย.55]
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาล/สถาบันสังกัดกรมสุขภาพจิต [ 19 เม.ย.55]
เอกสารประกอบ สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค [10 เม.ย.55]
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค [10 เม.ย.55]
รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า400 kw.และชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ เครื่อง  [3 เม.ย.55]
ประกวดราคาจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๔๐๐kw พร้อมชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ และก่อสร้างห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  [3 เม.ย.55]
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย (ขนาด 45 ลบม.) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ >> รายละเอียดเพิ่มเติม <<  [ 8 มี.ค.55 ] 
   

 "บริการด้วยรักและเมตตา เสริมพลังและคุณค่า ให้ครอบครัว"

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์.
ที่อยู่ :  เลขที่ 61 ซ.เทศบาล 19:  ถ.สุขุมวิท.
จังหวัด :สมุทรปราการ.     รหัสไปรษณีย์ : 10270.
เบอร์โทร :  02-3843381-3    
อีเมล : yuwahos@gmail.com
เว็บไซต์ : www.yuwaprasart.com