ReadyPlanet.com
dot dot
dot


  [Help]
dot
เว็บบอร์ด
dot
dot


แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ www.yuwaprasart.com

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ

 

    

 

  ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน
   
1 ต.ต. 57   โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านก่ารคัดเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
24 ก.ย. 57 ประกาศ ยกเลิกสอบราคาซ่อมแซมและปรับปรุง รั้ว-กำแพงกันดิน จำนวน 1 งาน 
24 ก.ย. 57 ประกาศ ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ 
24 ก.ย. 57 ประกาศ ผลการสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 

22 ก.ย. 57

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และสิทธิ์การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

10 ก.ย. 57 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่  

 การเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2558 

 1.เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 
 2. หลักฐานการสมัคร (ตามเอกสารแนบ)
3. เอกสารแจ้งความจำนงค์ (ตามเอกสารแนบ)
4. สามารถเข้าดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม ได้ที่ Website แพทยสภา www.tmc.or.th
5. ** หมายเหตุ ** สถาบันขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มี ต้นสังกัด เท่านั้น 

 

ความรู้ทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

ในการพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนั้น ซึ่งผู้ที่ทำงานด้านเด็กได้เน้นถึงความสำคัญของเด็ก......

More...

คนเราทุกคนย่อมมีคุณค่าในตนเอง เมื่อไรก็ตามที่คิดว่าตนเองไร้ค่า บุคคลนั้นก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่......

More...

ใครๆ จะเห็นน้องนิ่มซึ่งอายุ 3 ขวบเศษแล้วยังถือตุ๊กตาหมีที่คุณพ่อซื้อให้ไปทุกหนทุกแห่งอยู่เสมอๆ......

More...

เทคนิคการดูแลเด็กออทิสติก

กิจกรรมบำบัดเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ทางการแพทย์ ที่ใช้ให้บริการในด้านส่งเสริม ป้องกัน.....

More...

พฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กออทิสติกนั้น พบว่าเกิดขึ้นได้บ่อยเนื่องจากเด็กมีปัญหาด้านการปรับตัวในสังคม......

More...

เด็กออทิสติกนั้น.... เป็นเด็กที่มีความผิดปกติทางพัฒนาการอย่างรุนแรง ผู้ปกครอง.....

More...

เรื่องของลูกๆ บทความการดูแลเด็ก

เด็กออทิสติกควรได้รับการฝึกอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการปรับพฤติกรรมและการส่งเสริมพัฒนาการอย่างสม่ำเสมอ......

More...

เด็ออทิสติกนั้นมีความบกพร่องทางด้านภาษา ทำให้ไม่สามารถสื่อสารหรือบอกความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นรู้ได้...... 

 

More...

น้องอ้ออายุ  5  ปี  เริ่มพูดได้เป็นคำ ๆ เข้าใจคำสั่ง  และทำตามคำสั่งได้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ......

More...

Webboard

  Forum กระทู้ รายละเอียดกระทู้ล่าสุด
introตอบปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
เว็บบอร์ดตอบปัญหาด้านสุขภาพจิตเน้นจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
415Oct 28 2014, 10:58 AM
กระทู้ล่าสุด : สอบถามเรื่องปริมาณยา
โพสต์โดย : ubonrat
imageเครือข่ายผู้ปกครองออทิสติก
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงดูเด็กด้านออทิสซึมและติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง
58Oct 22 2014, 0:25 PM
กระทู้ล่าสุด : พฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็ก เสี่ยงเป็นโรคหนุ่...
โพสต์โดย : siritada promthananon
imageเครือข่ายออทิสติก
เวทีสนทนาสำหรับผู้บำบัด
30Sept 26 2014, 9:22 PM
กระทู้ล่าสุด : 70สถาบันอุดมฯร่วมสกัดนักสูบ-ดื่มหน้าใหม่
โพสต์โดย : Siritada Promthananon
imageร้องเรียนบริการ
เว็บบอร์ดสำหรับร้องเรียน/ติชมการให้บริการของโรงพยาบาล
22Sept 29 2014, 0:55 PM
กระทู้ล่าสุด : การแจ้งเลื่อนการนัดหมาย
โพสต์โดย : กฤษณา จุมพลา
อบรมสมรรถนะการสอนงาน เพื่อพัฒนาบุคลากร

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (โยคะ)

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
"บริการด้วยรักและเมตตา เสริมพลังและคุณค่า ให้ครอบครัว"

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์
ที่อยู่ :  เลขที่ 61 ซ.เทศบาล 19  ถ.สุขุมวิท
จังหวัด : สมุทรปราการ    รหัสไปรษณีย์ 10270
เบอร์โทร :  02-3843381-3, 02-3805601-3, 02-3805605-6     
อีเมล : yuwahos@gmail.com
เว็บไซต์ : www.yuwaprasart.com