ReadyPlanet.com
dot dot
dot


  [Help]
dot
เว็บบอร์ด
dot
dot


แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ www.yuwaprasart.com

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ

 

    

 

  ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน

10 ก.ย. 57

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่  

9 ก.ย. 57 ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ (9-19 ก.ย.57) 
9 ก.ย. 57 ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (9-18 ก.ย.57)
9 ก.ย. 57 ประกาศ สอบราคางานซ่อมแซมและปรับปรุงรั้ว-กำแพงกันดิน ความยาว 22 เมตร จำนวน 1 งาน (9-18 ก.ย.57)
9 ก.ย. 57 ประกาศ ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ (25 ส.ค.-4 ก.ย.57) 
9 ก.ย. 57 ประกาศ ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (21 ส.ค.-1 ก.ย.57) 
9 ก.ย. 57 ประกาศ ยกเลิกสอบราคางานซ่อมแซมและปรับปรุงรั้ว-กำแพงกันดิน ความยาว 22 เมตร จำนวน 1 งาน (22 ส.ค.-2 ก.ย.57) 

 การเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2558 

 1.เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 
 2. หลักฐานการสมัคร (ตามเอกสารแนบ)
3. เอกสารแจ้งความจำนงค์ (ตามเอกสารแนบ)
4. สามารถเข้าดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม ได้ที่ Website แพทยสภา www.tmc.or.th
5. ** หมายเหตุ ** สถาบันขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มี ต้นสังกัด เท่านั้น 

 

ความรู้ทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

ในการพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนั้น ซึ่งผู้ที่ทำงานด้านเด็กได้เน้นถึงความสำคัญของเด็ก......

More...

คนเราทุกคนย่อมมีคุณค่าในตนเอง เมื่อไรก็ตามที่คิดว่าตนเองไร้ค่า บุคคลนั้นก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่......

More...

ใครๆ จะเห็นน้องนิ่มซึ่งอายุ 3 ขวบเศษแล้วยังถือตุ๊กตาหมีที่คุณพ่อซื้อให้ไปทุกหนทุกแห่งอยู่เสมอๆ......

More...

เทคนิคการดูแลเด็กออทิสติก

กิจกรรมบำบัดเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ทางการแพทย์ ที่ใช้ให้บริการในด้านส่งเสริม ป้องกัน.....

More...

พฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กออทิสติกนั้น พบว่าเกิดขึ้นได้บ่อยเนื่องจากเด็กมีปัญหาด้านการปรับตัวในสังคม......

More...

เด็กออทิสติกนั้น.... เป็นเด็กที่มีความผิดปกติทางพัฒนาการอย่างรุนแรง ผู้ปกครอง.....

More...

เรื่องของลูกๆ บทความการดูแลเด็ก

เด็กออทิสติกควรได้รับการฝึกอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการปรับพฤติกรรมและการส่งเสริมพัฒนาการอย่างสม่ำเสมอ......

More...

เด็ออทิสติกนั้นมีความบกพร่องทางด้านภาษา ทำให้ไม่สามารถสื่อสารหรือบอกความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นรู้ได้...... 

 

More...

น้องอ้ออายุ  5  ปี  เริ่มพูดได้เป็นคำ ๆ เข้าใจคำสั่ง  และทำตามคำสั่งได้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ......

More...

Webboard

  Forum กระทู้ รายละเอียดกระทู้ล่าสุด
introตอบปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
เว็บบอร์ดตอบปัญหาด้านสุขภาพจิตเน้นจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
401Sept 16 2014, 10:24 PM
กระทู้ล่าสุด : สะท้อนสังคมวัยรุ่นไม่ใช้ละครแต่เป็นเรื่องจริงผ่านจ...
โพสต์โดย : Siritada Promthananon
imageเครือข่ายผู้ปกครองออทิสติก
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงดูเด็กด้านออทิสซึมและติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง
22Sept 18 2014, 4:22 PM
กระทู้ล่าสุด : เลิฟซิก-ฮอร์โมน ทำอะไรคนดูถึงติดงอมแงม "ฮอร์โ...
โพสต์โดย : Siritada Promthananon
imageเครือข่ายออทิสติก
เวทีสนทนาสำหรับผู้บำบัด
23Sept 16 2014, 10:20 PM
กระทู้ล่าสุด : ผู้ประกอบการชี้ ช่องเด็กโฆษณาเข้าน้อย เสี่ยงสูงไม่...
โพสต์โดย : Siritada Promthananon
imageร้องเรียนบริการ
เว็บบอร์ดสำหรับร้องเรียน/ติชมการให้บริการของโรงพยาบาล
21June 04 2014, 2:50 PM
กระทู้ล่าสุด : การโทรติดต่อโรงพยาบาล
โพสต์โดย : ผู้ใช้บริการ
อบรมสมรรถนะการสอนงาน เพื่อพัฒนาบุคลากร

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (โยคะ)

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
"บริการด้วยรักและเมตตา เสริมพลังและคุณค่า ให้ครอบครัว"

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์
ที่อยู่ :  เลขที่ 61 ซ.เทศบาล 19  ถ.สุขุมวิท
จังหวัด : สมุทรปราการ    รหัสไปรษณีย์ 10270
เบอร์โทร :  02-3843381-3, 02-3805601-3, 02-3805605-6     
อีเมล : yuwahos@gmail.com
เว็บไซต์ : www.yuwaprasart.com